Center of Advanced Fluid Dynamics

1. Projectes d'R+D+i en Línies Estratègiques

Entitat finançadora: Ministeri de Ciència i Innovació — enllaç.

Tipus de projectes: conjunts entre empreses i centres d’R+D.

Pressupost mínim: 400.000€.

Durada: fins a 3 anys.

Cobreixen:

 • despeses totals de les empreses,
 • despeses marginals dels centres d’R+D.

Tipus d’ajut: prèstec (empreses) / subvenció (centres d'R+D).

Intensitat de l’ajut: 65% del cost total per a empreses i fins al 100% per als centres d'R+D.

Convocatòria 2021: tancada el 17 de maig, la propera convocatòria s'espera per l'abril de 2022.

Més informació

2. Projectes I+D+i del CDTI

Entitat finançadora: Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) — enllaç.

Tipus de projectes: d’empreses, amb o sense participació de centres d’R+D.

Pressupost mínim: 175.000€, típic 300.000 - 700.000€.

Durada: 1 a 3 anys.

Cobreixen:

 • despeses totals de les empreses,
 • despeses de subcontractació dels centres d’R+D.

Tipus d’ajut: bestreta reemborsable/bestreta no reemborsable.

Intensitat de l’ajut: fins a un 75% del total (85% de forma excepcional).

Avantatges:

 • genera un Informe Motivat Vinculant, que facilita la deducció de despeses de l'impost de societats,
 • el CDTI facilita un gestor, que actua com a persona de contacte durant tot el projecte.

Convocatòria oberta tot l’any.

Més informació

3. Ajuts Innotec

Entitat finançadora: Agència per la competitivitat de les empreses (ACCIÓ) — accio.gencat.cat.

Tipus de projectes: col·laboratius entre PIMEs i desenvolupadors públics acreditats TECNIO.

Característiques dels projectes: Han d'estar emmarcats en els àmbits sectorials i les tecnologies transversals facilitadores identificades en l'estratègia RIS3CAT.

Beneficiaris: Empreses PIME amb més de 4 treballadors i midcaps de menys de 500 treballadors, amb seu a Catalunya.

Cost subvencionable: entre 50.000 i 200.000€.

Durada: màxim 2 anys (possibilitat de pròrroga de fins a un altre any).

Cobreixen les despeses següents:

 • personal,
 • col·laboracions externes: desenvolupadors externs homologats (TECNIO) i altres despeses de consultoria i assessorament,
 • amortització d'equips i instrumental,
 • adquisició o llicències de patents.

Tipus d’ajut: subvenció.

Intensitat de l’ajut: 35 a 70% del pressupost, en funció del tipus de projecte i de la mida de l'empresa, amb un 100% del cost de subcontractació del desenvolupador de tecnologia TECNIO, en els projectes col·laboratius.

Convocatòria 2021: està pendent de ser oberta.

Més informació

4. Nuclis d'R+D

Entitat finançadora: Agència per la competitivitat de les empreses (ACCIÓ) — accio.gencat.cat.

Tipus de projectes: d’una o més empreses, locals o internacionals, amb o sense participació de centres d’R+D, per a projectes TRL3 a TRL7.

Pressupost mínim:

 • 200.000€ — projecte local individual,
 • 500.000€ — projecte local en grup,
 • 150.000€ — projecte internacional.

Durada: 2 anys.

Cobreixen:

 • despeses totals de les empreses,
 • despeses de subcontractació dels centres d’R+D.

Tipus d’ajut: subvenció.

Intensitat de l’ajut: 25 a 50% del pressupost.

Convocatòria 2021: està pendent de ser oberta.

Més informació

5. Ajuts per incentivar el creixement en fases inicials de start-ups tecnològiques

Entitat finançadora: Agència per la competitivitat de les empreses (ACCIÓ) — accio.gencat.cat.

Tipus de projectes: creixement de start-ups tencològiques en les fases incials de la seva activitat empresarial, validar la proposta de model de negoci i facilitar la captació de primeres inversions.

Pressupost mínim:

 • 60.000€ — en despeses subvencionables

Durada: 1,5 anys.

Cobreixen:

 • despeses de personal,
 • despeses de subcontractació dels centres d’R+D i altres serveis
 • inversió en material i equipament
 • altres despeses

Tipus d’ajut: subvenció.

Intensitat de l’ajut: 75% de les despeses subvencionables, fins a un màxim de 75.000€ .

Convocatòria 2021: oberta per Nuclis d'R+D en Economia circular per a l'àmbit dels residus fins al 30 de juny.

Més informació

6. Deduccions fiscals i bonificacions a la quota de la Seguretat Social

Deduccions de l'impost de societats:

 • deducció d'un 25% de la despesa en R+D,
 • deducció del 17% de les despeses de personal dedicat a l'R+D (dedicació mínima del 85%),
 • deducció del 8% en inversions en immobilitzat per R+D.

Cas que no tota la deducció pugui ser aplicada, hi ha la possibilitat de:

 • aplicar la deducció en els 18 anys posteriors, o
 • monetitzar la part no deduïda, a través de la declaració de l'impost de societats.

És molt recomanable disposar de l'Informe Motivat Vinculant, abans de fer cap deducció.


Bonificacions de la quota de la Seguretat Social

Fins a un 40% de les aportacions de l'empresa a les quotes de la Seguretat Social.

Més informació MICIU   Més informació ACCIÓ

7. Ajuts per a la contractació de personal per R+D

Doctorat Industrial - Generalitat de Catalunya

Projecte de recerca de l'empresa en el què el doctorand desenvolupa la seva formació investigadora, en col·laboració amb una universitat o centre de recerca, i que és objecte d'una tesis doctoral.

Convocatòria 2021: oberta fins al 14 de desembre de 2021. Inclou 4 resolucions parcials: 14 d'abril, 9 de juny, 6 d'octubre i 14 de desembre de 2021.

Més informació


Doctorado Industrial - Ministeri de Ciència i Innovació

Ajuts per a la formació de doctors en empreses mitjançant el cofinançament dels contractes laborals del personal investigador en formació que participi en un projecte de recerca industrial o de desenvolupament experimental que es desenvolupi a l'empresa, en el què s'emmarcarà la seva tesi doctoral.

Convocatòria tancada. Previsió de propera convocatòria: gener de 2022.

Més informació


Torres Quevedo - Ministeri de Ciència i Innovació

Ajuts d'una durada de tres anys a empreses per a la contratació laboral de doctors que desenvolupin projectes de recerca industrial, de desenvolupament experimental o estudis de viabilitat previs .

Convocatòria tancada. Previsió de propera convocatòria: gener de 2022.

Més informació


Tecnio Spring - ACCIÓ

Ajuts per a empreses amb seu operativa a Catalunya i per les entitats acreditades TECNIO per a contractar personal d'R+D experimentat amb l'objectiu de dur a terme projectes de recerca aplicada durant 2 anys.

Convocatòria 2021: el termini de presentació de sol·licituds acaba el 15 de juny.

Més informació