Center of Advanced Fluid Dynamics

01-Solucions

Solucions

Solucions que permeten:

  • Millorar la qualitat de vida de les persones
  • Millorar la competitivitat de les empreses
  • Resoldre problemes

Basada en la nostra expertesa, i sota la forma de projectes, estudis, informes, assessoraments, càlculs, simulacions numèriques, experimentació, disseny de software, cessió d’equips o ús de software comercial.

Ajuts per finançament

Solucions desenvolupades per Cadfluid

Al llarg de la seva trajectòria, Cadfluid ha desenvolupat solucions a diversos problemes industrials, tecnològics, mediambientals i biomèdics, algunes de les quals es mostren a continuació.

Modelització d’un flux amb reacció química en un reactor

Identificació d’origen de dispersió de contaminants en aire

Modelitzat computacional (CFD) d’aneurismes cerebrals específics de pacient per a la predicció de la formació, creixement i trencament de l’aneurisma

Estudi hidrodinàmic de la salinitat i la temperatura de l’aigua de la Badia dels Alfacs (Delta de l’Ebre)

Simulació de l’evolució d’un vessament de petroli al mar (Simoil)

Estudi de la barreja en reactors agitats multifàsics

Difusió d’un ambientador en una habitació tancada

Modelització del procès d’extrusió de film per bufat

Predicció dels camps tèrmic i elèctric en circuits integrats

Predicció del refredament del petroli vessat després de l’enfonsament del Prestige

Millora de l’eficiència d’una bomba d’engranatges

Avaluació de la qualitat de l’aire al voltant d’un punt d’emissió

Predicció de la transferència aigua/aire de compostos orgànics en estanys, embassaments i basses

Distribució de reactius a l’entrada d’un reactor degut a la geometria de la línia d’entrada

Avaluació i anàlisi de turbines de vent verticals

Dispersió d’additius en un tanc d’emmagatzematge

Vols més informació sobre alguna d'aquestes solucions o alguna altra?

02-Sectors

Alguns dels sectors pels quals Cadfluid treballa o té capacitat per treballar-hi.

Químic

Mediambiental

Energia

Electrònic

Oil & Gas

Administració

Enginyeries

Salut i biomedicina

Mobilitat

Mecànic

Aeronàutic

Construcció i arquitectura

03-Expertesa

La nostra expertesa es centra en l’anàlisi de fluxos i transferència de calor i massa, amb o sense reacció química, en sistemes, equips i processos d’interès científic, tecnològic, industrial, medi ambiental i/o biomèdic, mitjançant eines teòriques, computacionals (CFD) i experimentals.

36

anys d'experiència

19

persones integren l'equip

58%

de l'equip són doctors

04-Recerca

Dinàmica de fluids computacional

Dinàmica de fluids computacional: Cadfluid Solutions té una gran experiència en l’ús de software CFD tant comercial com de codi obert, per aplicacions de recerca com industrials així com problemes experimentals. En funció dels requeriments i les necessitats del problema a tractar, el centre selecciona el codi que millor s'adapta o desenvolupa el seu propi codi de càlcul.

Dinàmica de fluids experimental

Dinàmica de fluids experimental: la reproducció experimental és necessària tant per validar els resultats i les aproximacions que es fan en CFD, com per un primer pas en l'escalat dels models cap a la seva implantació en una planta industrial. Cadfluid disposa d'espais, equips i recursos per a la construcció i validació d'equips experimentals, així com de tècniques pròpies de visualització.

Desenvolupament de software

Desenvolupament de software: gran part dels treballs de modelització numèrica i anàlisis de dades que realitza Cadfluid es duen a terme a partir de codis desenvolupats pel propi centre. Es tracta de codis a mida de les necessitats dels seus clients, que poden ser lliurats per a ser utilitzats per propi client, prèvia adaptació al seu sistema i necessitats.

05-Casos d'èxit

Elaboració d'un paquet de simulació pel disseny de circuits integrats

Cadfluid ha desenvolupat un paquet de simulació numèrica que permet predir, durant l'etapa de disseny d'un circuit integrat, els camps de temperatura a partir dels corrents elèctrics i elements del circuit. Aquesta eina es utilitzada per la indústria electrònica per validar els dissenys de plaques de circuit integrat de forma ràpida, millorar-ne el disseny i facilitar un pas més ràpid i fiable vers l'elaboració de prototips, amb el què es redueix el temps de desenvolupament del producte.

Estudi d'impacte ambiental d'una central de cicle combinat

Cadfluid va participar en l'estudi d'impacte ambiental previ a la construcció de la central de cicle combinat Plana dels Vent. A partir de la modelització numèrica de la dispersió de contaminants, l'orografia del terreny i les condicions meteorològiques, es van recomanar les dimensions més adequades de les fumeres de la central per a un menor impacte ambiental. Aquestes recomanacions van ser incorporades en el projecte, i van ser aplicades durant la construcció de la central.

06-Qui som?

Equip Cadfluid

Cadfluid Solutions – Center of Advanced Fluid Dynamics treballa per posar el coneixement en Mecànica de Fluids i Turbulència al servei de les persones i les empreses. És una iniciativa sorgida des del grup de recerca consolidat ECoMMFiT, un dels grups líders a Espanya en la modelització i la simulació de turbulència i dels fenòmens de transferència de calor i matèria.

El centre inclou 19 persones, entre les quals 9 investigadors sènior, 2 investigadors de projecte i 5 investigadors júnior.

Els recursos de què disposa el centre inclouen 3 laboratoris de 50m2 cadascun, un túnel de vent, equips experimentals, equips de visualització i enregistrament, software comercial i propi, equips de càlcul propis, així com accés a equips de càlcul compartits.

07-On som?

Campus Sescelades URV — Tarragona

Telèfon

+34 977 558 775

Adreça

Av. Països Catalans, 26

43007 Tarragona

08-Contacte